Výlety - Pentalog Tour

Filtr

Zámek Mělník

Zámek Mělník

V době, kdy se zde narodila a žila kněžna Ludmila, byl zámek Mělník obýván vdovami českých králů a knížat. Teprve za vlády císaře Karla IV. se město…

Zámek Zbiroh

Zámek Zbiroh

Zámek Zbiroh je několikrát přestavěný původně gotický hrad z konce 12. století, který vlastnili v průběhu času král Přemysl Otakar II., císařové…

Bamberg

Bamberg

Útulné městečko Bamberk leží na řece Regnitz, přesněji na jejích dvou ramenech, na levém a pravém. Proto Bamberk také nazývají „Malé Benátky": mosty…

Bamberg odpolední

Bamberg odpolední

Útulné městečko Bamberk leží na řece Regnitz, přesněji na jejích dvou ramenech, na levém a pravém. Proto Bamberk také nazývají „Malé Benátky": mosty…

Bayreuth

Bayreuth

Historické město, které vznikalo jako markrabská rezidence a po celém světě je proslavily hudební slavnosti Richarda Wagnera, nabízí svým…

Bayreuth odpolední

Bayreuth odpolední

Historické město, které vznikalo jako markrabská rezidence a po celém světě je proslavily hudební slavnosti Richarda Wagnera, nabízí svým…

Drážďany

Drážďany

Pojeďte s námi navštívit saskou metropoli, která je mnohými přezdívaná Florencií na Labi. V průběhu procházky po barokním jádru města, považovaného…

Mnichov

Mnichov

Navštívíme hlavní metropoli jižního Německa, město Mnichov, ležící na úpatí Alp na průzračně čisté horské řece Isar. Toto třetí největší město…